"Akademisk högtid är en fantastisk händelse"

2017-04-28 | Utbildning Student Forskning/Samverkan

Fredag 28 april är det dags för Akademisk högtid. En av de som är på plats är studenten Robin Ipek. Han är en av tolv marskalkar och kommer att agera värd under högtiden.
– Akademisk högtid är en fantastisk händelse. Hela atmosfären är så speciell. Det är en oerhörd känsla att få vara på plats, säger Robin Ipek.

 

Robin Ipeks uppdrag är att hjälpa de professorer, doktorander och pristagare som ska hedras på scenen med att bland annat visa dem sina platser.

– Jag står upp i två timmar, men det känns som en kvart. Det är en sådan speciell känsla, nästan lite kungligt, säger Robin Ipek.

Det är andra gången han är marskalk vid akademisk högtid. Sist var 2015. Även i år kommer han att närvara vid den efterföljande middagen och festen.
– Det är riktigt kul att träffa alla som har varit med under högtiden. Dessutom är det ett bra tillfälle att nätverka och knyta nya kontakter. Jag vill gratulera alla professorer, doktorander och hedersdoktorer. De är en stor inspiration för mig som student.

Alla intresserade är välkomna till konserthuset för att ta del av ceremonin. Ceremonin hålls i konserthuset i Västerås den 28 april 2017 klockan 16.30. Publiken måste ha intagit sina platser senast klockan 16.20.