Affärsfördelar avgörs med matematik

2017-03-24 | Utbildning Student

Det menar Anders Daneryd, senior teknisk specialist, på företagskoncernen ABB.
– Med matematiken som hjälp kan vi utveckla lönsamma affärsmodeller, marknadsanalyser och automatiserad design, säger han. För att möta företagens och samhällets behov av specialistkompetens i matematik erbjuder MDH därför ett kandidat- och masterprogram i teknisk matematik. Ett behov som i och med att samhället blir allt mer automatiserat och digitaliserat dessutom ökar inom flera områden.

 

ABB levererar system och produkter inom elkrafts- och automationsteknik. Anders Daneryd arbetar på Västeråsbaserade ABB Corporate Research som är ett forskningscenter som utvecklar och tar fram nästa generations system och produkter inom ABB:s kärnområden.

Anders är just nu delaktig i att utveckla en av ABB:s storprodukter inom elkraftområdet, nämligen transformatorn. En produkt som är en nyckelkomponent i elnätet och helt nödvändig för vår elförsörjning. Transformatorer skräddarsys alltid och är styrda av vilka prestandakrav kunden har, men problemet är att det kan finnas mängder av olika produktlösningar som kan möta kundens krav. Här gäller det att hitta lösningen som är mest optimal för ABB. Det i sin tur blir ett matematiskt optimeringsproblem.

– Genom att använda matematiska modeller som beskriver produktens olika kostnader, beroende på design och tillverkningsprocess, kan vi se vilken som är mest lönsam att tillverka, vilket gör matematiken otroligt viktig för oss som företag. Det här är bara ett exempel av många där vi använder matematik för att lösa olika former av problem. Inom områden så som fysik, materialmodellering och magnetism är vi också helt beroende av att tillämpa matematik i alla dess former, säger Anders.

Matematik är viktigt inom många branscher

Matematiken kan även nyttjas till att förfina och optimera produktionskostnadsmodeller. Just detta har en av MDH:s studenter på masterprogrammet i teknisk matematik fått i uppdrag av ABB Corporate Research att utveckla inom ramen för sin masteruppsats.
– Matematiska modeller och optimering av det här slaget är viktigt eftersom det kan kopplas direkt till lönsamhet och affärsnytta, säger Anders.

Matematik kan användas inom en mängd olika branscher och områden. Kanske är det rent av en matematiker som utvecklar framtidens läkemedel.
– De företag som behöver hitta den bästa lösningen bland mängder av alternativ eller som behöver optimera något, är beroende av duktiga matematiker. Läkemedelsföretag behöver, till exempel, söka igenom extremt många olika molekyler för att hitta den absolut bästa molekylen. Därför ser jag att matematiken är avgörande där också, säger Anders Daneryd.

Ökat behov av matematiker

Den tekniska utvecklingen går snabbt och ritar om kartan för hur samhället fungerar och hur företag gör affärer. Det gör att behovet av matematikkunskaper ökar än mer eftersom den nya tekniken möjliggörs med matematiska modeller och algoritmer.
– Jag tror att det är jätteviktigt med specialistkompetens i matematik på dagens och framtidens arbetsmarknad. Stora företag som arbetar med internet så som Google, Spotify och e-betaltjänsten Klarna använder redan matematik som huvudinstrument idag. Här avgörs affärsfördelar med logiskt tänkande och algoritmer, säger Anders.

Samhället snabba utvecklingsfas kännetecknas, förutom av digitalisering, bland annat av höggradig robotisering och autonoma självgående system. Idag används redan autonoma självgående system med artificell intelligens (AI) så som självstyrande bilar, obemannade flygande farkoster (så kallade drönare), dammsugare och gräsklippare. Mängden produkter ökar raskt.

– Första vågen av AI kom redan för 20 år sedan, men då fanns inte datorkapaciteten som finns idag. Nu finns självkörande bilar där datorn ersätter föraren. Det möjliggörs genom avancerade lärande matematiska algoritmer där bilen själv kan räkna ut konsekvensen av olika steg. Till exempel om bilen skulle hamna i en situation där det finns en risk för seriekrock, säger Anders.

Framtiden ser, med andra ord, ljus ut för en matematiker. För Anders Daneryd har matematik i stort sett alltid varit ett intresse och något roligt.
– Möjligheten att lösa problem och samtidigt skapa ett värde för företaget ger mig en väldig tillfredsställelse, säger han.