ABB:s Robotikstipendium 2017 tilldelas ekonomistudenter

2017-10-26 | Student Alumni Forskning/Samverkan Utbildning

I dag uppvaktades Adam Zylberstein och Fredrik Mälberg med stipendium för sin magisteruppsats. Stipendiet är på 25 000 kr och det är första gången som ekonomistudenter tar hem utmärkelsen.

 

 

ENSURING PUBLIC ACCEPTANCE OF ROBOTIC TECHNOLOGY - A study exploring the determinants of robotic acceptance - är en väl strukturerad uppsats med hög grad av vetenskaplig förankring inom ekonomisk vetenskap och samtidigt hög samhällsrelevans.

Det är en av anledningarna till att stipendiejuryn valde ut Adam Zylbersteins och Fredrik Mälbergs uppsats som den främsta bland årets ansökningar. Slutsatserna de presenterar har relevans för ABB Robotics i sin strävan att vara en aktör med stark matchning mot både sin direkta marknad och sin snabbt växande bransch.

Adam och Fredrik har båda examen från MDH:s Master´s programme in International Marketing. De är stolta över utmärkelsen och att kunna ge ABB och företag inom robotikbranschen nya tankar och idéer.

- Det finns en rädsla och osäkerhet kopplad till teknologins framsteg. Vi har undersökt människors acceptans och inställning till robotar och robotik. I vår uppsats presenterar vi exempel på hur företag kan underlätta acceptansen av den teknologiska förändringen som sker i samhället, utan att företagets kunder och anställda känner sig förbisedda, säger Adam Zylberstein.

Många ansökningar med hög kvalitet

Dennis Helfridsson, chef för ABB:s robotverksamhet i Sverige tycker att många av årets ansökningar håller hög kvalitet. Tillsammans med MDH:s prorektor Peter Gustafsson och flera ABB-kollegor uppvaktade han årets stipendiateter.

- Med stipendiet vill ABB inspirera unga att vara med och utveckla robotikområdet till nya nivåer. Vi är mycket glada över att tillsammans med MDH kunna uppmärksamma Adam och Fredrik för deras magisteruppsats kring acceptans av robotteknik. Vi på ABB får stor inspiration av studenternas empiriska studier och tankar kring vikten av säkerhet och människors syn på robotik. Ett mycket spännande och intressant område för hela samhället, säger Dennis Helfridson, chef för ABB.s robotverksamhet i Sverige.

Fredrik och Adam har fått många positiva reaktioner från omgivningen.

- Många gratulationer såklart från vänner och familj, stipendiet har gjort så att många i vår omgivning har blivit intresserade av vårt arbete och om robotik i allmänhet. Det har också varit en intressant diskussionspunkt, direkt har vi kunnat diskutera de fördomar vi faktiskt skriver om i uppsatsen, säger Fredrik Mälberg.

Fakta om ABB:s Robotikstipendium

Stipendiet har inrättats till minne av Björn Weichbrodt, den elektriska robotens fader. Stipendiet är inte programbundet och kan sökas av alla MDH-studenter oavsett inriktning. Ansökan kan till exempel vara ett examensarbete eller en idé som teoretiskt och/eller praktiskt ska verifieras. Du som ansöker ska ha utfört ett arbete inom robotikområdet som är tekniskt, innovativt och/eller ekonomiskt nyskapande. Det kan också vara en affärsidé med innovativ höjd.

Läs mer om hur du ansöker om ABB:s Robotikstipendium