9 521 personer väljer MDH i första hand

2019-04-17 | Utbildning

Nu är anmälningarna till höstens utbildningar vid landets universitet och högskolor registrerade och totalt har 25 040 sökt ett program eller en kurs vid MDH. Det är populärast att läsa till socionom och sjuksköterska.

Det totala antalet sökande har minskat något jämfört med hösten 2018 då 27 922 personer sökte, men MDH är fortsatt på plats 14 av 38 på listan över alla svenska lärosäten. Antal förstahandssökande har gått ned med endast en procent, vilket motsvarar 98 personer av 9 619.  

– Antalet utbildningsalternativ på antagning.se har begränsats från 20 till 12 per individ. Detta kan vara en bidragande faktor till att det totala sökantalet till MDH har minskat, men det är glädjande att vi inte tappat förstahandssökande, säger Ammie Westbeck, chef vid sektionen för antagning och examen.

Flest förstahandssökande har socionom-, sjuksköterske- och fysioterapeutprogrammen. Bland de program som ökat mest i antal förstahandssökande jämfört med föregående år finns grundlärarprogrammet förskoleklass och grundskola 1-3, datavetenskapliga programmet och textdesign – informationsdesign.

– Antalet förstahandssökande på våra kurser och program inom vård har ökat med drygt 55 procent och totalt antal sökande med nästan 20 procent. Även grundlärarprogrammen har ökat antalet förstahandssökande vilket är mycket glädjande, säger Ammie Westbeck.

Enligt UHR, Universitets- och högskolerådet, har drygt 360 000 anmälningar gjorts till landets lärosäten, en siffra som är nästintill oförändrad jämfört med förra året.  

Vid frågor

Ammie Westbeck, chef för sektionen för antagning och examen vid MDH
ammie.westbeck@mdh.se , 016-15 34 38.