80 miljoner till världsledande forskning inom produktionsteknik

2010-06-08 | Forskning/Samverkan

Mälardalens högskola, Kungliga Tekniska högskolan och Swerea har erhållit 80 miljoner kronor i nya fakultetsmedel för att tillsammans bygga upp en världsledande forskning inom produktionsteknik. Det gemensamma forskningsprojektet XPRES har kickoff idag den 8 juni.

XPRES, Initiative for excellence in production research är en stark forskningssatsning som ska utvärderas efter fem år.

– Det här innebär att vi tillsammans med högskolan långsiktigt kan satsa på forskning inom produktionsteknik, säger Arne Melander, professor och vVD vid Swerea KIMAB. Forskningen kommer att bedrivas inom olika teknikområden, det handlar om allt från produktionsprocesser till miljövänliga system. XPRES vision är att skapa en utmärkt och internationellt erkänd forsknings- och utbildningsmiljö inom avancerad produktion, med målet att vara bland de fem främsta i Europa.

Tre fokusområden ska skapa bestående värde för Sverige och våra tillverkningsindustrier i deras utveckling av konkurrenskraftiga produkter och produktionssystem.
- Tillverkning med utnyttjande av nya och framtida material och metoder
- Produkt- och produktionsframtagning med hänsyn till ett livscykelperspektiv
- Adaptiv och flexibel produktionsteknik

De gemensamma forskningsaktiviteterna skapar möjlighet för både bredd och djup i en gemensam forskarskola inom XPRES. Ett nytt avancerat experimentlabb med framtidens produktionsutrustning och virtuella verktyg kommer at vara en plattform för såväl den digitala fabriken som spridning av forskningsresultat.

Öppen Kickoff idag!

Projektet har kickoff den i dag den 8 juni klockan 15:00–18:30 på KTH i sal F3 och Sing-Sing, Lindstedtsvägen 26 med seminarium och efterföljande mingel.

Läs mer om XPRES