79 procent av MDH:s studenter har jobb efter examen

MDH:s studenter står sig väl i konkurrensen

2013-12-18 | Utbildning

Tidigare i veckan publicerade Universitetskanslersämbetet (UKÄ) en ny rapport om akademikers etablering på arbetsmarknaden. Av de drygt 37 000 personer som tog en examen läsåret 2009/10 hade 78,3 procent etablerat sig på arbetsmarknaden under 2011. Mälardalens högskolas (MDH) studenter står sig väl i konkurrensen om jobben. Enligt rapporten har 79 procent av MDH-studenterna ett jobb ett år efter examen.

 

Studenter som pluggar på högskolebiblioteket

För att räknas som etablerad krävs enligt UKÄ bland annat en relativt bra inkomst samt att det inte förekommer någon arbetslöshet. Av MDH:s studenter som tog examen 2009/2010 har 79 procent ett jobb ett år efter sin examen.

– Det gläder mig att MDH:s studenter fortfarande står sig väl i konkurrensen om jobben. MDH strävar alltid efter att utbildningarna ska ha en tydlig arbetslivsanknytning, något som är möjligt tack vare högskolans goda samarbete med det omgivande samhället. Det tror jag är ett framgångskoncept, säger rektor Karin Röding.

Av de MDH-studenter som tog examen 2009 hade 81 procent ett jobb ett år efter examen. Siffran har alltså sjunkit något jämfört med för några år sedan.

– Exempel på orsaker som kan ligga bakom denna minskning är att de studenter som examinerades åren 2009/2010 kom ut på en försämrad arbetsmarknad som var drabbad av den finansiella oron i världen. Antalet studenter som examinerades då var också högre än tidigare. Fler nyexaminerade studenter konkurrerade med andra ord om samma jobb, säger Matilda Bölling, handläggare på MDH:s utbildnings- och forskningssektion.

Läs UKÄ:s rapport om etableringen på arbetsmarknaden