57 procent fler internationella sökande till MDH:s grundutbildningar

2015-02-19 | Utbildning

Nu är statistiken klar över antalet internationella sökande till MDH i januariomgången. Siffrorna visar att 57 procent fler har sökt till högskolans grundutbildningar och antalet förstahandssökande har ökat med 47 procent.

När det gäller programmen på grundnivå (Analytical Finance, International Business Management och Skandinavistik) har antalet internationella sökande ökat med hela 57 procent. Totalt sett har antalet förstahandssökande till grundutbildningarna ökat med 47 procent jämfört med förra året.

Den enskilt största ökningen har Analytical Finance, som uppvisar en ökning med hela 65,5 procent när det gäller totalt antal sökande.

För programmen på avancerad nivå är det dock en minskning med 17 procent i antalet förstahandssökande. Totalt sett har antalet internationella sökande till MDH:s masterprogram minskat med cirka tre procent jämfört med 2014.

Samtliga program och kurser är fortfarande öppna för sen anmälan på universityadmissions.se och studenter från inom EU/EEA har även möjlighet att ansöka i de nationella antagningsomgångarna.

Paul Pettersson, prorektor och ordförande i Internationella rådet, om ökningen: ”Ökat antal internationella studenter på högskolan bidrar till internationalisering på hemmaplan för såväl studenter som medarbetare, vilket är mycket positivt.”, säger Paul.