17,3 miljoner till företagsforskarskolan Reesbe

2015-06-22 | Forskning/Samverkan

KK-stiftelsen har delat ut 17,3 miljoner kronor för att utöka företagsforskarskolan Reesbe som drivs av Högskolan i Gävle i samarbete med Mälardalens högskola och Högskolan Dalarna.

Tack vare tillskottet kan företagsforskarskolan utökas med totalt 9 nya doktorander. Efter utökningen omfattar Reesbe 21 doktorander och cirka 20 handledare från de tre medverkande lärosätena, samt cirka 30 företagsmentorer och företagsledare från 22 medverkande företag. 

Reesbe, inriktar sig på resurseffektiva energisystem i den byggda miljön. Företagsforskarskolan är ett initiativ som genomförs i nära samarbete med företag i de tre regionerna Gävleborg, Dalarna och Mälardalen och finansieras av KK-stiftelsen tillsammans med deltagande företag.

För mer information kontakta: Mathias Cehlin, biträdande programdirektör Reesbe, på mcn@hig.se

Mer information om Reesbe hittar du här.