16 miljoner till forskning på Mälardalens högskola

2010-11-11 | Forskning/Samverkan

I den hårda konkurrensen i Vetenskapsrådets stora utlysning av forskningsmedel inom natur- och teknikvetenskap kammar Mälardalens högskola hem 16 miljoner kronor under en fyrårsperiod. Pengarna går till forskning om inbyggda datorsystem och matematik.

- Vi jobbar hårt med vår forskning och levererar resultat, så det känns jättekul att Vetenskapsrådet, den mest prestigefyllda vetenskapliga finansiären, väljer att satsa på våra projekt, säger forskaren Thomas Nolte.

Han är verksam inom högskolans forskningsprofil Mälardalen Real-Time Research Centre och har nu beviljats forskningsmedel tillsammans med kollegorna Jukka Mäki-Turja och Ivica Crnkovic. Den största summan i potten är det så kallade rambidraget på 8,4 miljoner som professor Ivica Crnkovic blir ansvarig för.

- Pengarna går till flera olika forskningsprojekt om inbyggda datorsystem, det vill säga system som finns i produkter som mobiltelefoner, bilar och flygplan. Vi ska utveckla metoder för att förutse beteendet hos datorsystemen, så att man kan bevisa i förväg att de kommer att fungera korrekt, att till exempel inte mjukvaran i planet plötsligt stannar, säger Ivica Crnkovic.

Tidsberäkningar och topplistor

Hur man gör för att få fram tillförlitlig information om hur lång tid olika delar av programvara tar, är något som både Thomas Nolte och Jukka Mäki-Turja inriktar sin forskning mot.

De berättar att det idag finns akademiska modeller för den här typen av tidsberäkning, men att dessa är alldeles för begränsade för att kunna användas inom industrin. Ofta överskattas tidsåtgången eftersom man hela tiden räknar utifrån det värsta fallet då alla tänkbara fördröjningar förekommer, och man följaktligen får fram den längsta möjliga tid det tar för exempelvis en avancerad industrirobot att utföra en uppgift.

- Genom att istället utveckla mer flexibla, statistiska tekniker för tidsberäkning kommer vi att tillåta accepterade sannolikheter och därmed begränsa överskattningar, vilket gör det möjligt att faktiskt använda forskningens beräkningsmodeller i industrin. Det leder i sin tur till bättre produkter som dessutom går snabbare att utveckla, menar Thomas Nolte.

Även Kimmo Eriksson, professor i matematik vid Mälardalens högskola, har fått bidrag från Vetenskapsrådet. Ur ett rent matematiskt perspektiv ska han undersöka och vidareutveckla en modell för hur det kommer sig att omsättningen på topplistor, som Svensktoppen, ser ut som den gör.

- Det ska bli intressant att reda ut, konstaterar Kimmo Eriksson och tillägger att han är stolt över högskolans placering i Vetenskapsrådets stora utlysning av forskningsmedel:

- Jag har beräknat hur mycket pengar varje lärosäte får totalt under periodens första år, 2011. Mälardalens högskola kommer då på en mycket hedrande tionde plats, före alla andra högskolor och före sex universitet.

MDH-forskare som tilldelats pengar från Vetenskapsrådet inom natur- och teknikvetenskap

Ivica Crnkovic – 8,4 miljoner fördelat på 4 år
Rambidrag för strategisk forskning inom informations och kommunikationsteknik, Kontraktbaserade komponenter för inbyggda system

Jukka Mäki-Turja – 2,9 miljoner fördelat på 4 år
Tidsanalys av komplexa inbyggda system

Thomas Nolte – 2,4 miljoner fördelat på 3 år
Stokastisk realtidsanalys av inbyggda programvarusystem

Kimmo Eriksson – 2,4 miljoner fördelat på 3 år
Stokastiska processer på heltalspartitioner: asymptotiska former och omsättning på topplistor

Läs mer om Vetenskapsrådets utlysning