15 miljoner till grundforskning på MDH

2012-11-13 | Forskning/Samverkan

Vetenskapsrådet har tilldelat Mälardalens högskola (MDH) cirka 15 miljoner kronor för fyra forskningsprojekt, två inom inbyggda system, ett inom utbildningsvetenskap och ett inom litteraturvetenskap.

– Det är jättekul att vi fått denna strategiska finansiering. Det är ytterligare ett bevis på att MDH:s grundforskning är i världsklass. Dessutom visar finansieringen att man också kan bedriva grundforskning i samarbete med industrin. ABB genom Tiberiu Seceleanu, MDH:s adjungerade professor från ABB, är till exempel med i projektet Helping inom inbyggda system,  säger Ivica Crnkovic, professor i inbygga system vid MDH och huvudsökande till projektet Helping.

Helping, Modellering av heterogena plattformar av inbyggda system är ett projekt som handlar om att förbättra prestandan inom inbyggda system och göra dem snabbare och effektivare med mindre energianvändning. Det treåriga projektet har tilldelats 2,5 miljoner kronor och startar i januari 2013. Projektet kommer att samköras med ett projekt från Stiftelsen för Strategisk forskning, RALF3, som leds av Ivica Crnkovic med flera forskare från Akademin för innovation, design och teknik såsom Lars Asplund, Björn Lisper, Jan Carlson och Thomas Larsson.
– Projektresultaten inom Helping kan tillämpas i många olika branscher såsom till exempel bilindustrin. I dagens bilteknik finns sensorer som ser att en person går framför bilen, men eftersom tekniken inte är snabb nog finns det risk att datorn i bilen känner inte igen objektet. Ett långsiktigt mål inom detta projekt är att bygga upp programvara som kan använda datorer på ett mycket mer effektivt sätt, säger Ivica Crnkovic.

SythSoft, Syntes av förutsägbar mjukvara för distribuerade inbyggda system är ett fyraårigt projekt som tilldelades 2,1 miljoner kronor och startar även det i januari 2013. Syftet med projektet är att slippa plötsliga och oförutsägbara fördröjningar inom inbyggda system genom att först bygga en modell av det inbyggda systemet innan systemets programvara konstrueras.
– Med detta forskningsprojekt kommer vi att stödja svensk fordonsindustri. Med mer kostnadseffektiva lösningar inom dataprogrammering kommer det bli billigare att utveckla fordon som dessutom kan komma ut på marknaden snabbare, säger Mikael Sjödin, professor i inbygga system vid MDH.

Det extroverta jaget: kropp, plats och varseblivning i självbiografisk framställning, är ett treårigt forskningsprojekt inom litteraturvetenskap, som tilldelats 3, 5 miljoner kronor och som handlar om att skapa en större förståelse för den självbiografiska genren i litteraturen och på så sätt öka engagemanget för omvärlden i stort.
– Vi vill lyfta fram ett alternativ till den självupptagenhet och brist på engagemang för det som är utanför oss själva som präglar kulturen och samhället i stort idag. I vår studie kommer vi att urskilja en mer extrovert variant av självbiografi som sätter jagets privata sfärer i bakgrunden och är mer intresserad av att framställa historiska, ideologiska och politiska perspektiv, säger Ingemar Haag, docent i litteraturvetenskap vid MDH.
 

Det treåriga forskningsprojektet i utbildningsvetenskap, Förståelse av barns lärandevägar från förskola till särskola- Barn med utvecklingsstörning, har tilldelats 5,6 miljoner kronor och fokuserar på barns övergång mellan förskola och grundsärskola och på hur samverkan mellan förskola, särskola och hemmet fungerar. På sikt ska projektet ta fram viktig kunskap om hur övergångar från förskola till särskola tar sig i uttryck över tid och hur de pedagogiska verksamheterna hanterar det.
– Kunskapen kommer att vara värdefull för alla som arbetar med barn med utvecklingsstörning och även för den samhällssatsning på speciallärarutbildningen som nu sker i Sverige, säger projektledaren Jenny Wilder, filosofiedoktor i psykologi och universitetslektor i specialpedagogik vid MDH.