15 mars - sista dag att söka till specialistsjuksköterska

2017-12-20 | Student Utbildning

Den 15 februari öppnar ansökan till specialistsjuksköterskeutbildningarna vid Mälardalens högskola (MDH) för hösten 2018. Sista ansökningsdag är 15 mars, det vill säga en månad tidigare än förut. Det innebär att besked om antagning kommer redan i april istället för under sommaren.

– Vården blir allt mer specialiserad och därför är behovet av specialistsjuksköterskor stort. Vi ser detta som en möjlighet för både sjuksköterskor och arbetsgivare att få mer tid till att planera, så att det blir smidigt för båda parter och att vården har den kompetens som behövs, säger Agneta Brav, utbildningsledare på akademin för hälsa, vård och välfärd vid MDH. 
 
De program som erbjuder denna första tidigarelagda antagning är:
Ytterligare en skillnad är att det endast görs ett urval. Den som antas är garanterad platsen och behöver heller inte tacka ja. Det är däremot viktigt att tacka nej för att högskolan i så god tid som möjligt ska kunna erbjuda platsen till den som står på reservplats.
 
– MDH är inte det enda lärosätet som tidigarelägger antagningen för dessa utbildningar. Förändringen görs över hela landet inför höstterminen 2018. Erfarenheterna från högskolor som var först ut med att prova att tidigarelägga antagningen är goda. De fick fler sökanden till utbildningarna och färre avhopp inför utbildningsstart samtidigt som arbetsgivarna upplevde bättre förutsättningar. Självklart är vår förhoppning att det ska ge lika bra utfall även hos oss, säger Agneta Brav.
 
Ansökan till dessa fyra utbildningar sker 15 februari-15 mars via webbanmälan på www.antagning.se