12,5 miljoner till forskning vid Mälardalens högskola

2010-05-31 | Forskning/Samverkan

Högskolans forskningsprofil Innovation och produktrealisering, IPR, har beviljats sammanlagt 12,5 miljoner kronor från KK-stiftelsen för två forskningsprojekt. Projekten syftar till att skapa nya metoder för design och visualisering inom industrin, och att hitta effektiva vägar att nå ut globalt med forskningsresultat.

- Det är en jättestor satsning som KK-stiftelsen gör på högskolans forskning inom innovation och produktrealisering, så det känns väldigt roligt, säger Mats Jackson, professor i innovativ produktion och ansvarig för projekten.

KK-stiftelsen bedömde projektansökningarna utifrån kriterierna vetenskaplig höjd, samproduktion och genomförbarhet. Förutom analyser av skriftliga underlag besökte en särskild expertgrupp högskolans forskningsmiljö IPR i Eskilstuna och ställde frågor till rektor, forskningsledare och samproducenter.

I sitt utlåtande om projekten, som nu beviljats pengar, skriver KK-stiftelsen bland annat att de ”har hög potential och representerar ett nytänkande” och ”relevansen för näringslivet och för de deltagande forskarna är hög”.

Viktig forskning för industrin

De två forskningsprojekten, Design- and Visualization Methods (DeViP) och Effective Outsourcing/Offshoring of Research, Development and Engineering, kommer att pågå under en treårsperiod.

- Vi vet att visualisering och design är viktiga komponenter i utvecklingsarbete, och DeViP-projektet kommer ge oss möjligheter att tillsammans med industrin utveckla detta vidare.

- I dagens konkurrenssituation blir det även allt viktigare med globala samarbeten inom produktutveckling. I Outsourcing-projektet, där vi har ett nära samarbete med Ericsson och ABB, tittar vi närmare på vad som behövs för att säkerställa att outsourcing/offshoring blir en effektiv och hållbar strategi för företagen, berättar Mats Jackson.