10 nya idéer kring framtidens vård och omsorg presenteras

2010-06-18 | Forskning/Samverkan

Familj i grön miljö, Utevistelse för dementa och Hund i vården. Det är tre av de projektidéer som presenteras vid Samhällskontraktets workshop om framtidens vård och omsorg fredagen den 16 juni i Borgåsund, lägligt placerad mitt emellan Eskilstuna och Västerås.

Totalt tio idéer presenteras och kommer att kommenteras av en expertpanel med bland andra Per Tillgren, professor i folkhälsovetenskap; Eva Sahlén, direktör sociala nämndernas stab Västerås stad och Jonny Paulsson, FoU-rådet Sveriges Kommuner och Landsting.

I våras gjorde Samhällskontraktet en efterlysning på idéer till samverkansprojekt inom äldreomsorg, socialtjänst och funktionshindrade. Av de idéer som kom in har tio gått vidare med en workshopserie där personer från Eskilstuna kommun, Västerås stad och Mälardalens högskola tillsammans utvecklat sina idéer. Flera av projekten kombinerar verksamhetsutveckling, utbildning och forskning. Christine Gustafsson, Akademin för hälsa, vård och välfärd är projektledare för satsningen.
- Vi hade aldrig fått fram så många konkreta projektplaner var och en för sig. Det här visar hur viktigt det är att skapa mötesplatser där praktikerna och forskarna möts, säger Christine.

Expertpanelen kommer att granska idéerna utifrån både verksamhetsnytta och vetenskapligt perspektiv och ställa projektägarna till svars enligt förebild från SVT:s Draknästet. Sen får deltagarna åka hem och arbeta vidare med sina idéer. Några projekt kommer att genomföras inom ramen för Samhällskontraktet, medan andra får hjälp att söka finansiering från annat håll.
- Det är första gången vi prövar den här modellen men om det ger bra resultat gör vi en ny efterlysning av idéer nästa år igen, berättar Cecilia Vestman som är processledare för Samhällskontraktet.

För mer information

Vill du veta mer, är du välkommen att kontakta Christine Gustafsson, 016-153469 och Cecilia Vestman, 016-155108