Nyhet - anmälan till kurs inom program

2018-03-08 | Student

Studenter antagna inom vissa program måste aktivt söka kurser till kommande termin. Ansökan sker mellan 15 mars och 16 april.

Är du antagen till programmen nedan, ska du från och med i år söka till nästkommande termins kurs via antagning.se:
  • Beteendevetenskapliga programmet
  • Folkhälsoprogrammet 
  • Fysioterapeutprogrammet
  • Förskollärarprogrammet
  • Grundlärarprogrammet F-3
  • Grundlärarprogrammet 4-6
  • Kompletterande pedagogisk utbildning
  • Masterprogrammet i didaktik
  • Socionomprogrammet
  • Ämneslärarprogrammet
Bra att komma ihåg att svara på antagningsbeskedet som kommer 12 juli. Behöver du hjälp eller ytterligare information, kontakta studievägledare för respektive program.