MDH blir elitidrottsvänligt lärosäte 2018

2017-12-07 |

MDH har möjlighet att bli ett så kallat elitidrottsvänligt lärosäte från 2018. Det betyder att högskolan erbjuder en god miljö för elitidrott och studier genom att hjälpa idrottaren att anpassa sina studier. Arbetet sker i samarbete med Riksidrottsförbundet och specialidrottsförbunden.

Prorektor Peter Gustafsson har arbetat med MDH som elitidrottsvänligt lärosäte och får här tre snabba frågor.

  1. Vad är din reaktion på att vi erbjuds att bli elitidrottsvänligt lärosäte?
    – Det är väldigt glädjande att få detta erbjudande från Riksidrottsförbundet och det blir ett kvitto på att det varit rätt att arbeta för att underlätta för våra elitidrottande studenter att bedriva högskolestudier samtidigt som de är mitt uppe i sin idrottskarriär.
  2. Vad betyder det för MDH?
    – Det visar för potentiella studenter, både regionalt och nationellt, som tävlar på elitnivå, att de på MDH framgångsrikt kan driva parallella karriärer. Det öppnar även dörrar för samverkan, med den för samhället så viktiga, idrottsrörelsen i regionen, något som är helt i linje med vår vision om samverkan.
  3. Hur har vi arbetat för att bli elitidrottsvänliga på MDH?
    – Det är ett gemensamt engagemang på MDH. På akademierna hjälper dedicerade studievägledare de elitidrottssatsande studenterna med deras studieplanering och frågor knutna till detta, medan den centrala studievägledningen fungerar som ”en dörr in” och informerar blivande studenter om vårt arbetssätt med den här studentgruppen. Men det har också varit betydelsefullt att Eskilstuna kommun, Västerås stad, Västmanlands idrottsförbund och lokala idrottsföreningar stöttat, legat på och engagerat sig i vårt arbete med att bli elitidrottsvänliga.

Möjligheten att bli Elitidrottsvänliga lärosäten från och med 2018 erbjuds till Blekinge Tekniska högskola, Högskolan Kristianstad, Mälardalens högskola och Högskolan Väst.

Kombinera elitidrott och studier