Forskar Grand Prix - 28 september 2018

Forskar Grand Prix är en nationell tävling för forskare i att på kort tid göra den mest begripliga, fängslande och inspirerande presentationen av sin forskning. Tävlingen avgörs i olika lokala deltävlingar som leder till en final i Stockholm. Fyra forskare från MDH tävlar på Expectrum i Västerås den 28 september 2018.

För fjärde gången deltar forskare från MDH i Forskar Grand Prix. De tävlande kommer att göra upp om en plats i den nationella finalen genom att på fyra minuter presentera sin forskning så intressant som möjligt.

Presentationerna bedöms av en jury, men det är publiken som har det sista ordet om vilken av de fem forskarna som kommer vinna MDH:s deltävling.

 

Tävlande i Forskar Grand Prix

 

 

Anna Åkerberg

Hälsoteknik

Anna Åkerberg forskar om hur teknik kan främja fysisk aktivitet. Hennes forskning har bidragit till utvecklandet av en ny mobilapp som ska få personer som rör på sig för lite, att röra på sig mer. Hur kan en mobilapp förändra beteendet hos människor i befolkningen och få dem att röra på sig mer? 

 

Mehrdad Darvishpour

Ensamkommande barn integreras snabbare

Ensamkommande flyktingbarn och ungdomar målas ofta upp som svåra att integrera och  är samhällets problem. Men enligt Mehrdad Darvishpour är verkligheten en annan.

Mehrdad påstår att ensamkommande flyktingbarn och ungdomar är mer framgångsrika inom utbildning och på arbetsmarknaden jämfört med barn som invandrat med sina föräldrar. Varför är det så? Det reder Mehrdad ut under fyra intressanta minuter.

 

 

Rachael Berglund

Riskhantering och organisationspsykologi 

Rachael Berglund forskar om hur tillverkningsföretag arbetar med den psykosociala arbetsmiljön, det vill säga de anställdas psykiska hälsa och välbefinnande, och hur det arbetet påverkar de anställda. Vad händer med medarbetarnas välbefinnande när ett företag aktivt arbetar med riskbedömningar av den psykosociala arbetsmiljön?                                                                                    

Fredrik Jansson

Matematiska modeller för mänskligt beteende

Fredrik Jansson använder matematiska modeller, statistik och beteendeexperiment för att forska på hur olika beteenden, uppfattningar, normer och värderingar uppstår och sprids i samhället. Den stora frågan är om det finns gemensamma mönster i hur olika kulturyttringar förändras, och som kan beskrivas och förutsägas med matematik.

 

 

Jury och moderator

Jurymedlemmarna kommer att bedöma presentationerna utifrån begriplighet, scennärvaro och vetenskaplighet. Årets jurymedlemmar är Liselotte Mellesmo, P4 Västmanland, Anna Johansson, Universitetslektor, och Anders Stark​.

Moderator för Forskar Grand Prix är Claes Jonsson.

 

Vi vill ha dig i publiken!

Kom och upplev en spännande dag den 28 september på Expectrum i Västerås. Det finns möjlighet att gå på genrepet klockan 10.00-11.30

Inträdet är kostnadsfritt men det finns ett begränsat antal platser. Ansök om din plats via johannes.ollson@mdh.se

Expectrum

Deltävlingen hålls detta år på i Expectrums lokaler i Västerås.

Läs mer om Expectrum på:  https://expectrum.se/

 

För mer info:

Kontakta Johannes Ollson
Kommunikatör, MDH
johannes.ollson@mdh.se

Läs mer om den nationella tävlingen här: https://forskargrandprix.se