Ett svinnbra projekt för Västmanland

2019-02-28 | Alumni Forskning/Samverkan Omvärld

En tredjedel av all mat som produceras slängs, enligt FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation. Det skadar planeten.
För att belysa matsvinnsproblemet på lokal nivå driver MDH tillsammans med en rad samverkansaktörer projektet #Svinnbra.

– Syftet med projektet är att sprida information och inspirera restauranger och storkök till att minska sitt matsvinn. Bara i livsmedelsbutiker, restauranger, storkök och hushåll slängs nästan 500 000 ton fullt ätbar mat i Sverige varje år, säger Tove Rydenstam, projektkoordinator på MDH och projektledare för #Svinnbra.

#Svinnbra initierades av Miljö- och klimatrådet i Västmanland och förutom MDH, som äger projektet, finns Länsstyrelsen, VaFab Miljö, Food2Change, Region Västmanland och Västerås stad representerade.

Inom projektet genomförs olika aktiviteter i syfte att minska matsvinnet i länet.

– Vi har sammanställt en receptsamling med konkreta tips om hur restauranger och storkök kan minska sitt matsvinn. Vi har även intervjuat personer som arbetar med matsvinn och detta kommer att läggas upp på miljö- och klimatrådets hemsida, säger Tove Rydenstam.

Nästa aktivitet – en konferens

Livsmedelsverket, Jordbruksverket och Naturvårdsverket har tagit fram en handlingsplan för hur matsvinnet kan minskas i Sverige. I handlingsplanen lyfts samverkan och dialog mellan olika aktörer upp som en viktig punkt för att komma till bukt med matsvinnsproblemet.

För att möjliggöra för lokala aktörer att nätverka och samverka är nästa aktivitet inom #Svinnbra konferensen Minska matsvinn i praktiken, på Västerås slott den 6 mars.

– Vår förhoppning är att konferensen ska fungera som en inspiration för kommuner och restaurangägare som i dagsläget inte arbetar med matsvinnsfrågan, och att de ska känna att de får med sig konkreta verktyg att testa i sina verksamheter, säger Tove Rydenstam, som kommer presentera projektet #Svinnbra under konferensen.

Till konferensen kommer, bland andra, även årets skolkock Ivan Henriksen, som ska prata om konsten att lyckas med skolmaten. Vinnaren av Miljö- och klimatpriset 2018, Rikard Lundgren från Food2Change, kommer tala om maten som samhällsomvandlare och Jens Dolk, från restaurangen K-märkt Stockholm, ska berätta hur det är att driva en restaurang helt utan matsvinn.