Nya studenter med sikte på framtiden

2018-09-21 | Student

Redan efter tre veckor in på utbildningen har Sarah och Sandra som läser förskollärarprogrammet vid MDH, hunnit göra ett grupparbete om hållbar utveckling och även presentera det för sin klass.

– Det är första gången vi läser på högskolenivå. Det är väldigt spännande och fartfyllt och definitivt en skillnad från gymnasiet, främst för att det är studier under eget ansvar. Högskolan har fina lokaler, bra restauranger och caféer och miljön känns väldigt trevlig och öppen. Utmaningen just nu är att lära sig att hitta till de olika föreläsningssalarna på skolan, säger Sarah.

I klassen går 54 studenter som är indelade i två grupper. I dagsläget läser de kursen barndom ur ett historiskt och samtida perspektiv, som syftar till att utveckla kunskapen om hur synen på barn och barndom påverkat och påverkar barns uppväxtvillkor samt om begreppen etnicitet, genus och klass.

– Hittills känns allt bra och under kontroll. När vi var på introduktionsdagarna fick vi bland annat tips om olika stödfunktioner som finns på högskolan om man skulle behöva hjälp med att planera sin studietid eller förbereda sig inför en tenta, så det känns tryggt. Hela arrangemanget gjorde också att man kände sig extra välkommen, säger Sandra.

Anledningen till att Sarah och Sandra sökte till sin utbildningen var deras stora barnintresse. Bägge har sedan tidigare erfarenhet inom området genom bland annat arbete som måltidsbiträde, respektive barnskötare på en förskola.

– MDH var ett självklart val för mig. Jag ska bli förskollärare och då behöver jag mer kunskap för att bli starkare i rollen. Mest ser jag fram emot att lära mig mer, att bidra till barns lärande och utveckling i förskolan men också träffa nya människor, säger Sarah.