Nya hedersdoktorer vid MDH

2014-11-13 | På campus

Fakultetsnämnden har utsett Gunnar Svedberg och Bob Perry till nya hedersdoktorer vid MDH. De kommer att promoveras vid Akademisk högtid den 24 april 2015 och håller öppna föreläsningar den 23 april i samband med Hedersdoktorernas dag.

Bob Perry är professor i matematik och övergången till skolan vid Charles Sturt University i Albury, i sydöstra Australien. I mer än 40 år har han arbetat vid institutioner för högre utbildning i Australien och runt om i världen. Han är också en av forskarna i POET (pedagogies of educational transitions), ett fyra-årigt EU-finansierat forskningssamarbete där MDH är koordinatoruniversitet och professor Anders Garpelin är huvudkoordinator.
– Professor Perry är en forskare som ser till att projekt blir av och en mycket drivande deltagare i de samarbeten han medverkar i. Jag hoppas att utnämningen av honom kan ge oss ännu fler tillfällen att samverka, exempelvis i forskningsansökningar, i gemensamma symposier och i möten med våra lärare, forskare och doktorander, säger Anders Garpelin.

Bob Perrys forskning tangerar flera områden av den forskning som sker inom utbildningsvetenskap vid MDH. Han forskar både inom matematikdidaktik och inom förskola och de tidigare åren i skolan. Ett särskilt intresse de senaste åren har varit kopplat till barns övergångar i skolan i allmänhet och skolstarten i synnerhet.
– Jag hoppas kunna bjuda in både studenter och praktiker till föreläsningar när han kommer till MDH i samband med sin promovering i slutet av april. Då kommer även hans kollega, Sue Dockett, att vara här för att föreläsa och möta medarbetare som en del i att hon för närvarande innehar gästprofessuren till Alva Myrdals minne, säger Anders Garpelin.

Gunnar Svedberg blev professor i energiteknik 1989 vid KTH. Under denna tid var Gunnar Svedberg även vicerektor vid KTH. Han är ledamot av Ingenjörsvetenskapsakademin sedan 1992. År 1999 tillträdde han som rektor vid Mitthögskolan och mellan 2003 och 2006 var han rektor vid Göteborgs Universitet. Därefter tillträdde han som vd för forskningsinstitutet Innventia. Ett år senare valdes han in i MDH:s högskolestyrelse, där han verkade som mycket uppskattad vice ordförande fram till 2013. Gunnar Svedberg har alltså, med ett avbrott för några år i näringslivet, under fyra decennier varit i högskolevärlden trogen och där arbetat som lärare, forskare och i ledningsfunktioner. ”Inget är så roligt som universitet och högskolor”, uttryckte Gunnar Svedberg i en intervju i tidningen Universitetsläraren för några år sedan.

På KTH fick Svedberg studenternas pris som bästa pedagog tre gånger och vid Göteborgs universitet instiftades Gunnar Svedbergs pris med särskild tanke på den fokusering och omtanke han i sitt arbete visade studenterna. I sin roll som ledare har han uttalat vikten av att medvetandegöra statsmakterna att satsningar på utbildning och forskning ska ses som en investering och önskar att de samma minskar detaljstyrningen och litar mer på sina universitet och högskolor.

Gunnar Svedberg tilldelas hedersdoktoratet för sin långa erfarenhet inom universitets- och högskolevärlden, sina insatser för MDH genom åren och sitt civilkurage och integritet som lärare, forskare och ledare.
– Jag hoppas att Svedbergs utnämning till hedersdoktor 2015 kommer att tydliggöra MHD:s strävan att uppfylla de akademiska värdena integritet, kvalitet, trovärdighet och hederlighet, säger Lene Martin, dekan.