Ny publikation om landslagsgymnastikens ledarkultur

2015-04-30 | Forskning/Samverkan

Jonas Stier och Helena Blomberg har fått artikeln Lanseringen och etableringen av ett socialt problem – en analys av debatten om ledarkulturen inom svensk landslagsgymnastik i Dagens Nyheter 2012-2013 publicerad i Sveriges Sociologförbund.

I artikel analyserar Blomberg och Stier olika parters utsagor i en mediedebatt kring hur de uppfattar ledarkulturen inom landslaggymnastiken. Vilka vittnesmål förmedlas och utifrån vilka diskurser? Med vilka retoriska resurser byggs dessa vittnesmål upp? Dessa frågor visar vad denna artikel handlar om, nämligen hur en problematik skildras, hur olika sanningsanspråk om verkligheten legitimeras samt hur ett socialt problem lanseras och etableras. Materialet som har analyserats diskurspsykologiskt härrör från DN:s artikelserie om elitgymnastik publicerad under tidsperioden 2012-01-14 till 2013-01-24.

Läs hela artikeln.