Ny matematikbok hjälper till att svara på de stora frågorna

2012-11-30 | Forskning/Samverkan

I november kom Anatoliy Malyarenkos bok Invariant Random Felds on Spaces with a Group Action ut på Springer, som är ett framstående internationellt bokförlag inom Matematik, Teknik och naturvetenskap. Boken är ett omfattande matematiskt verk och tar upp matematiska objekt som används i många tillämpningar, exempelvis kosmologi och jordbävningsteknik.

 - Människor vill ofta veta hur vår värld uppstod. När vi analyserar statistiska egenskaper av den kosmiska bakgrundsstrålningen, som finns överallt i universum, kan vi bygga exakta matematiska modeller av universum. Det kan ge mycket information om världens ursprung, säger Anatoliy. 

Boken tar även upp lite mer praktiska frågor, bland annat hur beräkningar kan göras för att bygga mer jordbävningståliga broar.

 - Alla specialister vet hur man simulerar jordbävningsvågor vid en punkt, men en bro har minst två stödpunkter. För att förstå hur bron reagerar på jordbävningsvågor måste vi simulera hur dessa stödpunkter reagerar tillsammans – det är en sak som förklaras i boken, säger Anatoliy.

 

Invariant Random Felds on Spaces with a Group Action är Anatoliys första bok. Han har jobbat med den i tre år, men började intressera sig för projektet redan 1977. När Anatoliy skickade in manuset till förlaget ville de först få det granskat av tre anonyma granskare inom området.

 - Alla tre skrev varsin rapport om boken och alla var positiva! säger Anatoliy.

Boken är för avancerad för högskolestudenter, men kan med fördel användas av doktorander. Anatoliy är mycket nöjd att boken är färdig och tillgänglig på ett så bra förlag och han har redan börjat fundera på nästa bok, men än så länge är det bara en idé.

Läs mer och se smakprov från boken på Springers hemsida