Ny lärplattform under hösten

2018-05-25 | Student

MDH byter lärplattform, från Blackboard till Canvas, från höstterminen 2018. Det är din lärare som avgör i vilken av dem som din kurs ges i under höstterminen. Från vårterminen 2019 kommer Blackboard inte längre att användas.

Finns det material i Blackboard som du vill spara, till exempel dokument utlagda av läraren, eller egna dokument som du skickat in, som exempelvis inlämningsuppgifter eller bilagor i diskussionsforum, hämta hem det till din egna enhet.