Ny gästprofessor på MDH värnar om de utsatta i samhället

2012-04-02 | Forskning/Samverkan

Professor Angie Hart från universitetet i Brighton är känd för sitt hängivna arbete med utsatta barn och familjer i nära samarbete med kommunens välfärdssystem. Den 2 april inleder hon sin gästprofessur till Alva Myrdals minne vid Mälardalens högskola.

 

Professor Angie Hart

Angie Hart kommer att dela med sig av sin forskning som kortfattat handlar om hur utsatta individer, främst barn och familjer, kan få hjälp att förebygga och hantera motgångar och påfrestningar. Forskningen sker i nära samarbete mellan kommun och akademi i något som kallas Community University Partnership Programme, CUPP.

Målet med samarbetet mellan akademi och offentlig förvaltning är att tackla de missförhållanden som finns och att stärka en hållbar utveckling genom samverkan. Inom CUPP har man den fasta övertygelsen att det verkligen går att göra skillnad genom att kombinera resurserna från kommun och akademi.

– Den forskning Angie Hart utför och det arbete CUPP utför i Brighton
tangerar på många punkter MDHs samverkan med kommunerna inom projektet Samhällskontraktet. Därför är vi mycket glada att välkomna Angie Hart till oss så att vi ytterligare kan utveckla vår forskning och samverkan, säger Anette Sandberg, professor i pedagogik med inriktning mot förskolan som tar emot Angie Hart vid högskolan tillsammans med Elinor Brunnberg, professor i socialt arbete.

Angie Hart kommer att besöka Västerås och Eskilstuna vid fyra tillfällen under 2012. Nu närmast mellan den 2 och 5 april. Då kommer hon bland annat att undervisa på förskollärarprogrammet, åka på studiebesök till Cederängen utrednings- och behandlingshem för barn och familj samt vara involverad i olika möten om forskning.

Om Professuren till Alva Myrdals minne

Gästprofessuren finansieras genom ett samarbetsavtal mellan Eskilstuna kommun och Mälardalens högskola och kan variera tematiskt och innehållsmässigt på områden som har en direkt eller indirekt koppling till Alva Myrdals insatser för jämställdhet, jämlikhet och social rättvisa. Gemensamma forsknings- och utvecklingsarbeten kan gälla förskola och skola, värdegrundsfrågor, pedagogik och internationellt samarbete. Gästprofessuren omfattar en period på tre terminer.

Innehavare av gästprofessuren

  • Jennifer C. Greene, professor i pedagogisk psykologi vid University of Illinois, Urbana-Champaign i USA, Vt 2008 t o m Vt 2009
  • Gisela Mohr, professor i arbets- och organisationspsykologi vid universitetet i Leipzig, Ht 2009 t o m 2010
  • Angie Hart, professor i barn, familj och kommunhälsa vid universitetet i Brighton, Vt 2012 – Vt 2013.

För mer information

Professor Ellinor Brunnberg

Professor Anette Sandberg