Ny bok om samproduktion inom hälsa och välfärd

2016-05-03 | Forskning/Samverkan

Samproduktion av kunskap, innovationer och andra värden diskuteras numera flitigt på universitet och lärosäten runt om i världen. Med snart 40 års erfarenhet av nära samarbeten och samverkan med företag, organisationer och offentlig sektor har Mälardalens högskola (MDH) en gedigen kompetens och erfarenhet. I denna bok presenteras och belyses utmaningarna och möjligheterna, liksom vilka överväganden som forskare och lärare ställs inför i detta arbete.

– Samverkan som är till värde och nytta gynnar såväl den regionala som den nationella utvecklingen. Men det råder oenighet om vad begreppet samproduktion står för. Somliga förespråkar en snävare syn på samproduktion, i huvudsak kopplad till samverkan med näringslivet och industrin. För att tydliggöra begreppet har lärare, forskare och personal vid MDH och andra lärosäten i Sverige och internationellt varit engagerade och författat artiklar i boken, om orientering i hur man kan förstå samproduktion i allmänhet samt i synnerhet inom hälsa och välfärd, säger Jonas Stier, professor i sociologi och en av initiativtagarna till boken, som ges ut av Studentlitteratur.

I boken beskrivs, diskuteras och problematiseras lokala, regionala, nationella och internationella exempel på samproduktion inom högre utbildning och forskning. Vidare finns goda exempel på hur samproduktion kan gestalta sig när högskolor och universitet samverkar med den offentliga sektorn och frivilligsektorn, bland annat verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom sjuksköterskeprogrammet, möjligheter till lärar- och personalutbyte mellan länder via internationaliseringsarbete, olika samverkansprojekt och Samhällskontraktet, ett avtal om fördjupad samverkan mellan Eskilstuna kommun, Västerås stad, Landstinget Sörmland, Landstinget Västmanland och Mälardalens högskola.

– Forskning sker bland annat för tryggare vård och äldreomsorg, men vi har också mycket att lära av det omgivande samhället. Därför är det bra att kunna mötas och lösa gemensamma utmaningar. Vår förhoppning är att boken och de olika samverkansmodellerna ska inspirera andra till att lättare jobba med samproduktion och med bibehållen vetenskaplig integritet, säger Jonas Stier.

Boken riktar sig till studenter i samhällsvetenskap, vårdvetenskap och folkhälsoutbildningar. Den riktar sig även till yrkesverksamma i välfärdssektorerna och personer som arbetar med kunskapsutveckling och innovation. Bokens redaktörer är Inger K Holmström, professor i vårdvetenskap vid MDH, Jonas Stier, professor i interkulturella studier vid Högskolan Dalarna och gästprofessor vid MDH, Per Tillgren, professor i folkhälsovetenskap vid MDH samt Gunnel Östlund, docent i socialt arbete vid MDH.

​Läs mer på Studentlitteratur.