Ny bok beskriver synen på ingenjörer

2014-04-01 | Forskning/Samverkan

”Bilden av ingenjören” är en forskarantologi som uppmärksammar teknikens roll i samhället samt synen på ingenjören. Boken är skriven av forskare inom humaniora, samhällsvetenskap och teknik på MDH och kommer att presenteras på högskolebiblioteket i Västerås i slutet av maj.

I boken beskrivs ingenjörsyrkets och teknikens sociala betydelse från ett historiskt, nutids och framtidsperspektiv. Genusaspekter och ett barnperspektiv bidrar till ett mångfacetterad belysning av ämnet.

Bland bokens 13 författare finns Yvonne Eriksson, professor i informationsdesign och Ildikó Asztalos Morell, universitetslektor i sociologi, som också är redaktörer och initiativtagare till boken.

– Teknikens roll i samhället är en angelägen fråga, särskilt med tanke på att vi står inför många globala utmaningar beträffande begränsade resurser och negativa effekter på miljön. Med boken vill vi fördjupa debatten kring teknikens roll i samhället och hoppas att den kommer att användas som läromedel, säger Yvonne Eriksson, professor i informationsdesign på MDH.

”Bilden av ingenjören” beskriver olika aspekter av ingenjörsyrket men även teknikutbildningar och synen på teknik i samhället. Boken innehåller fyra delar: Teknik och hållbar utveckling, Ingenjörens roll, Ingenjörsutbildningar och Ingenjören i framtiden. I den fjärde delen har författarna fokuserat på hur teknik är återgivet i böcker som vänder sig till barn, faktaböcker, läromedel och sagoböcker samt hur barn ser på yrket. 

Boken ger en mångfacetterad inblick av teknikens betydelse. Vi vill skapa intresse och kunskap kring den och motivera för studier inom teknik, säger Ildikó Asztalos Morell, universitetslektor i sociologi på MDH.

Bilden av ingenjören kommer att presenteras på Högskolebiblioteket Västerås av redaktörerna Yvonne Eriksson och Ildikó Asztalos Morell. Datum kommer inom kort. För mer information, se gärna Carlssons förlags hemsida.