Möjligheter att skapa en hållbar värld

2012-05-09 |

Den 8 maj var det premiär för Hedersdoktorernas dag vid Mälardalens högskola (MDH). Hedersdoktorerna Bo Kjellén och Björn Stigson talade vid en öppen föreläsning på temat hållbar utveckling. Under dagen fanns också tid för ett givande rundabordssamtal med forskare inom hållbart samhälle på MDH.

– En fantastisk idé, säger Bo Kjellén om Hedersdoktorernas dag vid Mälardalens högskola. Han är hedersdoktor vid MDH sedan 2005 och tycker att det är bra och värdefullt att högskolan har nära kontakt med sina hedersdoktorer.
Björn Stigson, som blev hedersdoktor i fjol, såg redan då fram emot att få komma tillbaka och dela med sig av sina erfarenheter till medarbetare och studenter vid MDH. Det blev verklighet vid den välbesökta föreläsningen med efterföljande frågestund.

Bo Kjellén, med stor erfarenhet av klimatkonferenser och internationella förhandlingar, menar att det klimatmässigt finns en chans för världen, men att förhandlingarna är för tröga. Under tiden ökar halterna av koldioxid. Därför är det viktigt att arbete sker på andra nivåer, exempelvis lokalt via Agenda 21-arbetet som finns i nästan alla kommuner. Han konstaterar att det gäller att se ”det långa perspektivet” när man arbetar med klimatfrågor.
– Min förhoppning är att man år 2097 kan konstatera att man på vår tid gjorde mycket fel, men också började något viktigt.
När det gäller vad vi alla kan göra menar han att det är viktigt att inte skuldbelägga sig själv. Alla kan bidra med att sopsortera och åka mindre bil och mer kollektivt. Men det kan också vara nödvändigt att ta bilen för vissa. Det vi kan och bör göra är att ta ansvar för att påverka det stora systemet på lokal och nationell politisk nivå.
– Jag ser engagemang hos många unga i den digitala generationen. De har bra förutsättningar att samarbeta och skapa engagemang med exempelvis sociala media.

Björn Stigson ser en ökad kapplöpning mellan länder och mellan företag och att resurserna som finns i världen måste utnyttjas effektivare.
–  Världen är oundvikligen på väg att bli resursbegränsad samtidigt som fler människor kräver högre levnadsstandard.

Dekan Peter Dobers, ansvarig för Hedersdoktorernas dag, kan redan nu avslöja att den kommer att få en uppföljare den 25 april nästa år.
– Det blev en mycket lyckad dag, med intressanta diskussioner, föreläsningar och nya insikter för både forskare, medarbetare, studenter vid högskolan och åhörare från allmänheten, precis som vi hoppats. Vi är glada och stolta att ha hedersdoktorer som vill och kan bidra på detta sätt.