MDH:s kandidatexamen i pedagogik får omdömet mycket hög kvalitet

2014-10-01 | Student

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har utvärderat alla högskoleutbildningar inom pedagogik, didaktik och utbildningsvetenskap och närliggande huvudområden. MDH är det enda lärosäte i Sverige som får omdömet mycket hög kvalitet för sin kandidatexamen i pedagogik.

 

Universitetskanslersämbetet ska fram till 2014 utvärdera kvaliteten på alla högskoleutbildningar som leder fram till en examen. Idag presenterades utvärderingen av landets utbildningar inom pedagogik, didaktik och utbildningsvetenskap och närliggande huvudområden. En tredjedel av utbildningarna, 19 av 57, får omdömet bristande kvalitet.

Det är endast fem av utbildningarna i landet som bedöms hålla mycket hög kvalitet och MDH är ensam om att få omdömet mycket hög kvalitet när det gäller kandidatexamen i pedagogik.

– Det här är ett kvitto på att MDH har en av Sveriges bästa pedagogikutbildningar, något som åstadkommits tack vare mycket kompetenta och engagerade lärare. Idag känner jag mig extra stolt över dem och över att tillhöra MDH, säger Pia Lindberg, chef för akademin för utbildning, kultur och kommunikation.

En samlad bedömning av bedömargruppens yttrande är att utbildningens organisation, uppbyggnad, struktur och innehåll är framgångsfaktorer.

Läs pressmeddelandet från UKÄ

Läs hela yttrandet