MDH:s breddade rekrytering kartläggs

2013-10-01 | Utbildning

I det inledande arbetet med kraftsamling blev det tydligt att många på MDH upplever att högskolan bör bredda sin studentrekrytering till att tydligare inkludera breddad rekrytering.Styrgruppen för studentrekrytering har därför nu till uppgift att formulera en plan för MDH:s arbete med breddad rekrytering.

Här handlar det om att ta ställning när det gäller äldre studenter, flexibla studieformer, kvälls- och distansutbildningar, uppdragsutbildningar och annat. Styrgruppen diskuterade bland annat detta vid en heldagsworkshop våren 2013.

– Begreppet breddad rekrytering har många betydelser, innefattar många delar och är dessutom ett ansvar som sträcker sig över stora delar av högskolans verksamhet. För att kunna förbättra MDH:s arbete med breddad rekrytering måste vi först skapa en tydlig bild över hur det ser ut idag. Därför kommer vi under hösten 2013 genomföra en kartläggning över alla initiativ och aktiviter som görs på högskolan idag, säger prorektor Paul Pettersson, ordförande i styrgruppen för studentrekrytering.

I kartläggningen kommer följande frågor besvaras:

  • hur MDH arbetar med breddad rekrytering,
  • ansvarsfördelning och
  • hur studentunderlaget ser ut.

Arbetet har initierats av Styrgruppen för studentrekrytering och kommer att utföras av UFO som planerar att återrapportera under november månad.

Läs mer om breddad rekrytering inom kraftsamling