MDH och Eskilstuna kommun kraftsamlar för en mer jämlik förskola

2016-10-14 | Forskning/Samverkan Utbildning

Endast tre procent av alla som arbetar inom förskolan är män.
Nu tar Mälardalens högskola (MDH) och Eskilstuna kommun gemensamt krafttag för att få till en förändring genom ett nystartat projekt som fokuserar på att öka kunskapen om hur det går att rekrytera och behålla män i förskolläraryrket.

 

 

Andelen män som arbetar inom förskolan ligger idag på mellan tre och fyra procent. I princip samma nivå som den alltid har legat på. För ett land som Sverige, där man arbetat aktivt för att bryta traditionella könsroller, kan det inte anses som något annat än ett misslyckande. Därför startar nu Eskilstuna kommun och MDH tillsammans ett projekt för att få till en förändring. 
Projektet, som går under namnet ”Framtidens förskollärare” strävar bland annat efter att öka kunskapen hos förskolepersonal och studenter kring betydelsen av att ha en jämnare könsfördelning bland personal i förskolan.
– Förskolan ligger till grund för det samhälle vi har idag så det här projektet är viktigt eftersom det i förlängningen bidrar till ett mer jämställt samhälle. De barnen som går i förskolan idag är våra framtida medborgare och vi vill att de ska ha möjlighet att välja att bli precis vad de vill när de blir stora, säger Gustaf Deticek Svensson som själv är verksam förskollärare och en av projektledarna.
  – Även om vi jobbar mycket med att bryta normer så ser barnen hur verkligheten ser ut. Och där är det alltjämt 97 procent kvinnor som jobbar i förskolan. Det säger en hel det, och det är den anledningen som främst har drivit mig. Sedan finns det också andra aspekter, exempelvis att forskningen visar hur en jämnare könsfördelning skapar en bättre arbetsmiljö, säger han.

MDH-forskaren Mia Heikkilä, som har specialiserat sin forskning kring genusfrågor inom förskolan, är involverad i projektet och kommer att fungera som ett bollplank och handledare i den utbildningsplan som riktas till kommunens förskolor.
Projektet har möjliggjorts tack vare finansiering från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) med 730 000 kr och startade onsdagen den 12 september med en workshop för kommunens förskolechefer.
– Vi vill få till en förändring, även om det kommer ske över tid. Det är en långsiktig målsättning och inget som kommer ske här och nu. Nu vill vi få in kloka tankar från förskolecheferna, och sätta fingret på vilket hjälp och stöd de behöver. Det är ändå de som arbetar med frågorna, säger Cecilia Westerdahl, också hon förskollärare och projektledare.
Det råder ingen tvivel om att kommunens förskolechefer brinner för frågan och vill ha en jämnare könsfördelning bland sina anställda. Problemet är bara hur man ska nå dit.
– Vi har alldeles för få män i förskolan och det är tufft för dem. Om jag visste hur man skulle lösa det så skulle jag göra det. Vi försöker jobba aktivt för att rekrytera fler män, styra dom till förskoleyrket och peppa dom. Men det är inte lätt. Därför tror att det är ett jättebra projekt. Någonting behöver verkligen göras, säger Karina Böös som är förskolechef på Hållsta förskola i Eskilstuna.

SR Sörmlands inslag om projektet finns här!

SVT Sörmlands inslag om projektet finns här!