Välkommen till Sebastian Schwedes docentföreläsning

Föreläsningar och seminarier

Datum: 2019-04-25
Tid: 14.15
Plats: MDH, Västerås, sal Pi

Välkommen till Sebastian Schwedes docentföreläsning "Why socialism? Towards a sustainable society".

20-talet präglades av en betydande tillväxt av ekonomin och en betydande ökning av befolkningen och antalet McDonalds restauranger. Från dagens perspektiv resulterade omfattningen av mänsklig påverkan i förslaget till en ny geologisk epok, antropocen och den senaste perioden av "The Great Acceleration". Under föreläsningen kommer Sebastian Schwede att fokusera på antropocens miljömässiga och socioekonomiska inverkan och diskutera strategier om hur man går över till ett mer hållbart samhälle.

Sebastian arbetar idag som forskare och lärare i miljöteknik vid MDH. Hans forskning fokuserar på att återvinna energi från avfall.

Mer information om Sebastian Schwedes docentföreläsning (pdf 1,1 MB)