SOLD-seminarium om elever som skriver kreativt på engelska

Föreläsningar och seminarier

Datum: 2017-11-22
Tid: 13.00 - 14.30
Plats: Mälardalens högskola, U3-104, Västerås

Välkommen till ett öppet seminarium där doktorand Paul Morris presenterar sin forskning om "Pupils who write creatively in English in their free time".

Ansvariga: Niclas Månsson och Thorsten Schröter

Om SOLD:s seminarieverksamhet

Inom forskningsmiljön Språk- och litteraturvetenskap samt ämnenas didaktik (SOLD) anlägger vi både ett ämnesorienterat och ett didaktiskt perspektiv på språk- och litteraturvetenskap. Seminarie-verksamheten inom SOLD utgör en samlande punkt med syfte att främja forskning inom humaniora och ämnenas didaktik. Forskningen bedrivs i flera forskargrupper inom engelska, litteraturvetenskap, svenska, svenska som andraspråk och tyska. 

Vetenskaplig ledare är Marie Öhman, docent i litteraturvetenskap vid Mälardalens högskola (MDH).

 

Ta del av hela höstens program (pdf 1013 kB)