SOLD-seminarium: Litteraturvetenskap och litteraturdidaktik

Föreläsningar och seminarier

Datum: 2018-09-26
Tid: 13.15 - 14.45
Plats: H595, MDH Eskilstuna

Niclas Johansson, MDH, presenterar sin avhandling.
Speglingar av det moderna självets kris: Narcissusgestaltningar i symbolistisk och dekadent litteratur kring sekelskiftet 1900.