SOLD-seminarium: Forum för flerspråkighet och svenska som andraspråk

Datum: 2018-09-12
Tid: 13.15 - 14.45
Plats: H553, MDH Eskilstuna

Karin Sheikhi, lektor i svenska som andraspråk, och Gustav Bockgård, lektor i svenska, presenterar resultat från sin pågående forskning om elevers interaktion i grupparbete.