SOLD i samarbete med högre seminariet i utbildningsvetenskap

Föreläsningar och seminarier

Datum: 2018-09-19
Tid: 13.15 - 14.45
Plats: U3-104

Miriam Nylander, doktorand i didaktik vid MDH, presenterar sitt uppsats-PM.

Intern läsare är Birgitta Norberg Brorsson, docent i svenska vid Mälardalens högskola.

Mejla till miram.nylander@mdh.se en vecka före seminariet om du vill ha ett texterunderlag