Sahar Tahvili försvarar sin doktorsavhandling i datavetenskap

Disputationer och licentiatseminarier

Datum: 2018-12-21
Tid: 13.15
Plats: sal Lambda, MDH Västerås.

Sahar Tahvili, vid akademin för innovation, design och teknik (IDT), försvarar sin doktorsavhandling i datavetenskap, den 21 december, klockan 13.15 i sal Lambda, MDH Västerås.

Titel: “Multi-Criteria Optimization of System Integration Testing”.

Serienummer: 281

Opponent är professor Franz Wotawa, Graz University of Technology.

Betygsnämnden utgörs av docent Brian Nielsen, Aalborg University, Senior Research Scientist Shaukat Ali, Simula Research Laboratory, docent Anne Håkansson, KTH.

Reserv är adjungerad professor Johan Åkerberg, MDH.

 

Sammanfattning:

Rollen av mjukvara kan inte frånses från samhällets framsteg, med en direkt inverkan på våra dagliga liv. Att förbättra kvaliteten på mjukvaruprodukter har blivit allt viktigare för programvaruföretag under de senaste årtiondena. För att uppnå högkvalitativa mjukvaruprodukter måste man balansera ansträngningar mellan design och verifieringsaktiviteter under utvecklingsprocessen. Därför blir mjukvarutestning ett viktigt verktyg som bidrar till att tillgodose slutanvändarnas behov och att upprätthålla hög kvalitet på slutprodukten. Kvalitetssäkring av mjukvaruprodukter genererar stora satsningar på forskning inom programvarutestning.

Programvarutestning utförs manuellt eller automatiskt och övergången till automatiserade testningssystem har snabbt blivit utbredd i branschen. Eftersom automatiserad testning idag inte fullt kan dra nytta av mänsklig intuition, induktivt resonemang och inferens så spelar manuell testning fortfarande en viktig roll i mjukvarutestning. Testning utförs ofta på flera nivåer, såsom enhet, integration, system och acceptans.

Lämplig testmetod (antingen manuell eller automatisk) beror på flera parametrar såsom kvalitetskrav, produktens storlek och komplexitet och testnivå.

Integrationstestning är den nivå i testprocessen där olika enskilda programmoduler kombineras och testas som en grupp och kan ofta vara den mest komplexa nivån. Integrationstestning utförs vanligtvis efter enhetstestning (och innan systems testning), när alla moduler har testats och godkänts separat.

För att testa en produkt manuellt måste en uppsättning testfallsspecifikationer skapas. En testfallsspecifikation beskriver textuellt en händelse och hur produkten ska uppträda vid angivna ingångsparametrar. Vanligtvis krävs en stor uppsättning testfall för att testa en produkt. Att köra alla testfall för en produkt manuellt kräver tid och alltså testnings resurser.

Därför har optimering och förbättring av mjukvarutestningsprocessen fått stor uppmärksamhet under de senaste årtiondena från forskare inom akademin och även inom industrin i programvarutestningsdomänen.

I denna doktorsavhandling föreslår vi några optimeringstekniker för urval, prioritering och schemaläggning av manuella testfall för utförande. Alla föreslagna optimeringsmetoder i denna avhandling har utvärderats på industriella testprojekt vid Bombardier Transportation (BT) i Sverige.