Professorsföreläsning: Om nyanlända elever och rätten till likvärdig utbildning

Föreläsningar och seminarier

Datum: 2017-12-07
Tid: 09.15 - 11.00
Plats: MDH, lokal Futurum, Eskilstuna

Professor Niclas Månsson vid MDH håller föreläsning om ”Assimilering, integrering och inkludering – att bemöta nyanlända elever i skolan” för lärarstudenter och dess lärare.

Vid det här tillfället presenteras även MDH:s forskningsmiljön och forskning inom Studier om social hållbarhet i utbildning SOS-ED.

Föreläsningserie

Den här föreläsningen är den avslutande föreläsningen av MDH:s föreläsningsserie som pågått under hela hösten, där MDH:s professorer inom utbildningsvetenskap håller föreläsningar för lärarstudenter och dess lärare.

Läs mer i nyheten "Lär dig mer om framtidens förskola och skola"

Tidigare föreläsningar

11/9 kl. 9.00-12.00, lokal Alfa, MDH Västerås

  • Presentation av forskningsmiljön och forskning inom Barn och Unga i Skola och Samhälle (BUSS), lokal Alfa
  • ”Förskola och skola ur barns och ungas perspektiv”, Anders Garpelin
  • ”Förskollärarens uppdrag”, Anette Sandberg
  • ”En vetenskaplig grund för vad- och hur-frågorna i naturvetenskap och teknik” Peter Gustafsson

4/10 kl. 13.15-14.30 Futurum, MDH Eskilstuna.

  • Presentation av forskningsmiljön och forskning inom Språk- och litteraturvetenskap samt ämnenas didaktik (SOLD), lokal Futurum
  • ”Flerspråkighet som resurs”, Eva Sundgren

15/11 kl. 13.15-15, lokal Alfa, MDH Västerås

  • Presentation av forskningsmiljön och forskning inom Matematik, naturvetenskap och teknik med ämnenas didaktik (MNT)
  • ”Skola på vetenskaplig grund”Andreas Ryve