PM-seminarium för licentiatuppsats i didaktik

Föreläsningar och seminarier

Datum: 2018-09-19
Tid: 13.15
Plats: MDH Eskilstuna, H595

19 september lägger Britt-Marie Bader, doktorand vid MDH, fram sitt PM för licentiatuppsats på Högre seminariet i didaktik.

Titel: Lärares ledarskap i möte med elevers inflytande och delaktighet i utvecklingssamtal.

Läsare: Johannes Rytzler

De som är intresserade att ta del av PM:et i förväg kan kontakta licentiaten två veckor före seminariet. 

Varmt välkomna!