Marina Gutierrez försvarar sin licentiatuppsats i datavetenskap

Disputationer och licentiatseminarier

Datum: 2017-11-17
Tid: 13.15
Plats: sal Kappa, MDH Västerås

Marina Gutierrez vid akademin för innovation, design och teknik (IDT), försvarar sin licentiatuppsats i datavetenskap den 17 november klockan 13.15 i sal Kappa, MDH Västerås.

Titel: “A Configuration Agent for Dynamic Time-Critical Networks”.  

Serienummer: 265.

Betygsnämnden utgörs av docent Julián Proenza, University of Balearic Islands (UIB), professor Mats Björkman, MDH, professor Thomas Nolte, MDH, varav docent Julián Proenza utsetts till opponent.

Reserv är docent Moris Behnam, MDH.

Sammanfattning

Konfigurationsprocesserna i realtidsnätverk är traditionellt sätt kostsamma, både när det gäller tidsaspekten och tekniken, och kräver vanligtvis att systemet stängs av under omkonfigurationsfasen, vilket resulterar i potentiellt dyr så kallad ”ned tid”. Denna egenskap har inte varit ett stort problem tidigare; tack vare den statiska karaktären av operativa teknologier (OT) för nätverk, blir nätverkskonfigurationen nu en utmanande efterfrågan på den framväxande kontexten av ”saker i realtid” (RT) -IoT, Industry 4.0 eller smarta städer. Dessa nya nätverk måste tillgodose ett mycket högre antal applikationer som gör förändringar i nätverket, i funktionaliteten eller, oftast, för underhållsändamål. Att stänga av systemet för att förändra konfigurationen, skulle inte vara genomförbart på grund av realtidsegenskaperna hos dessa system. Nätverket måste därför kunna anpassa sig till förändringar, samtidigt som det fortfarande ska kunna tillhandahålla deterministiska garantier för den mest kritiska trafiken.

Lösningen som vi föreslår är att använda några avancerade egenskaper av Informationsteknologier (IT) för OT-världen genom att utforma konfigurationen som en kontinuerlig service för nätverket. För att förverkliga denna vision introducerar vi ”Konfigurationsagenten”: En autonom enhet som lär av nätverkets egenskaper genom kontinuerlig övervakning, med målet att underlätta konfigurationen och omkonfigurationen av heterogena trafikprofiler. Med en SDN-liknande arkitektur som har en global bild av nätverket, är konfigurationsagenten tillämplig i bredare sammanhang, till exempel, säkerhet.