Mariam Nafisi försvarar sin licentiatuppsats i innovation och design

Disputationer och licentiatseminarier

Datum: 2018-06-18
Tid: 10.00
Plats: Filen, MDH Eskilstuna

Mariam Nafisi vid akademin för innovation, design och teknik (IDT), försvarar sin licentiatuppsats i innovation och design 18 juni klockan 10.00 i sal Filen, MDH Eskilstuna.

Titel: “Practices for Manufacturing Involvement in New Product Development - A study with assembly requirements in focus”.  

Serienummer: 269.

Betygsnämnden utgörs av docent Kerstin Johansen, Linköpings universitet, adjungerad professor Björn Fagerström, MDH, varav Robin Hanson, Chalmers, utsetts till opponent.

Reserv är professor Yvonne Eriksson, MDH.

Sammanfattning

I och med den ökande konkurrensen på marknaden har betydelsen av ny produktutveckling (NPD) ökat för många industrier. Tillverkningsföretags livskraftighet är avhängig deras produkters framgång eller misslyckande. För att bibehålla sin konkurrenskraft försöker företag därför att vara mer innovativa och samtidigt strömlinjeforma sina processer. Nya produkter borde visa överlägsen design och prestanda jämtemot konkurrensen. Därutöver borde produkterna släppas på marknaden vid rätt tid, till ett rimligt pris och med hög kvalitet. Produktion har en avgörande roll för att kunna möta dessa krav på kvalitet, leverans och pris. Tidig inblandning i ny produktutveckling spelar en betydelsefull roll för att uppnå tillverkningsbarhet och kostnadsreducering.

Utgångspunkten för dessa studier var att produktions inblandning i NPD är för att säkerställa att produktionskrav kommuniceras mellan företags produktions- och designfunktioner. Målet för denna avhandling har således varit att undersöka hur produktion varit inblandad i tidiga stadier av ny produktutvecklingsprocessen för att förstå hur produktionskrav har hanteras i praktiken.

För att uppnå avhandlingens mål har två fallstudier genomförts. I den ena studien var en enskild fallstudie och den andra en multipel fallstudie. Studierna omfattade tre NPD-projekt i två tillverkningsföretag. Målet för studierna var att undersöka hur produktionskrav hanterades och kommunicerades till produktdesignsgrupper i NPD:s tidiga stadier. Därutöver var ett mål att undersöka vilka produktionskrav som framfördes. Resultaten från studierna visade att kraven som framfördes kan inordnas i tre grupper: krav på fysiska egenskaper hos produktdelar, krav från monteringsperspektiv, samt krav från materialhanteringsperspektiv. Därtill identifierades diverse riskanalyser (t.ex. SWOT och FMEA), DFA-riktlinjer, ergonomichecklistor, simulerings- och CAD-verktyg, konstruktionsgenomgång, digital/fysisk testmontering och mötesdiskussioner som verktyg för kravhantering. Dessa mekanismer analyserades sedan för att definiera hur de stöder monterings kravhantering. Analysen visade att dessa mekanismer kunde användas för att stöda monterings kravhantering på tre sätt: att utarbeta krav, att informera om dem, eller att utvärdera hur kraven uppfylls.

Denna forskning antyder att Produktion först borde arbeta mot att identifiera sina krav för att  sedan fokusera på att kommunicera och följa upp dessa krav med hjälp av lämpliga mekanismer för kravhantering. Med andra ord, för att förbättra tillverkningsbarhet och utfallet av produktionsinblandning i NPD, borde produktionskrav integreras på ett effektivt sätt i NPD-projektet.