Konsert i Domkyrkan med kammarmusik- och kammaroperastudenter

Konserter

Datum: 2018-02-17
Tid: 17.00
Plats: Domkyrkan

Konsert med kammarmusik- och kammaroperastudenter vid Mälardalens högskola.
Tonsättar-porträtt Healy Willan.

Repertoar

Healey Willan: Songs from the British Isles and Four Songs

Richard Wagner: ur Wesendonck – Lieder

Johannes Brahms - Lieder

Healey Willan: ur Sonata No. 1 e-moll och Stråkkvartett

 

Healey Willan är mest känd för sina orgel- och körkompositioner, men även för solosånger. Inom sång består kammarmusik framförallt av den stora romansskatten, lieder, songs och mélodies tillsammans med piano. Här finns underbar musik skriven av årets jubilar. Sångare vid Kammarmusikprogrammet och från Kammaroperautbildningen framför hans musik men också romanser komponerade av hans stora inspirationskällor Richard Wagner och Johannes Brahms.

Några av Wagners Wesendonck-Lieder och ett knippe av Brahms tvåhundra Lieder klingar under konserten.

Kammarmusikprogrammet, ett treårigt kandidatprogram, vid Mälardalens högskola har fyra inriktningar: stråk, blås, sång och klaver. Utbildningen har sina lokaler på Västerås slott. Här ges även en tvåårig kammaoperautbildning.

Under konserten kommer inriktningarna sång, klaver och stråk att vara representerade.

Fri entré • Insamling till domkyrkans musikverksamhet vid utgångarna.

Konserten äger rum i samarbete med Kammarmusik- och kammaroperautbildningen vid Mälardalens högskola.