Joel Schedin försvarar sin licentiatuppsats i innovation och design

Disputationer och licentiatseminarier

Datum: 2017-10-27
Tid: 10.00
Plats: Mälardalens högskola, sal Raspen, Eskilstuna

Joel Schedin vid akademin för innovation, design och teknik (IDT) försvarar sin licentiatuppsats i innovation och design den 27 oktober klockan 10.00 i sal Raspen på MDH i Eskilstuna.

Titel: “Assessment of newness in a production system: Experiences from the heavy duty vehicle industry”.

Serienummer: 264.

Betygsnämnden utgörs av professor Anna Öhrvall Rönnbäck, Luleå tekniska universitetet, professor Mattias Elg, Linköpings universitet, universitetslektor Jessica Bruch, MDH,  varav professor Anna Öhrvall Rönnbäck utsetts till opponent.

Reserv är professor Magnus Wiktorsson, MDH.

Sammanfattning

Bedömning av nyhetsinnehåll i ett produktionssystem under produkt- och produktionsutveckling 
I dagens konkurrensutsatta situation med försäljning av produkter på en global marknad blir det allt viktigare för företag att skapa en förmåga att lyckas lansera nya innovativa produkt- och servicelösningar som har rätt kvalitet direkt från försäljningsstart, samt att korta tiden från idé till marknad och fullskalig produktion för varje ny produktgeneration. Samtidigt finns ofta också ett behov för företag av att skapa nya innovativa och förbättrade lösningar i sina produktionssystem för att åstadkomma exempelvis bättre produktivitet och lönsamhet. Tillsammans kan denna situation ofta innebära att företag behöver skapa en förmåga att hantera förändringar i både produkter och produktionssystem allt oftare och på mer effektiva sätt. De största utmaningarna, riskerna och osäkerheterna finns vanligvis relaterat till införande av  något nytt i ett produktionssystem, i förhållande till användning av modifierade eller befintliga och mer beprövade lösningar. I denna licentiatuppsats så är den genomförda forskningen fokuserad på metoder och arbetssätt för att tidigt kunna identifiera och hantera nytt innehåll i ett produktionssystem under produkt- och produktionsutveckling och specifikt diskuteras olika sätt att bedöma nyhetsinnehåll i ett produktionssystem med hjälp av erfarenheter från studier genomförda inom den tunga fordonsindustrin. Tre fallstudier presenteras vilka inkluderar exempel från tidiga faser av ett produktplattformsprojekt, samt även från andra genomförda och pågående projekt i olika delar av en produkt- och produktionsutvecklingsprocess. De tre studierna är från en fabrik i Sverige som producerar avancerade delsystem till olika typer av fordon. Baserat på teori, samt utvalda resultat från de olika genomförda fallstudierna, har en modell utvecklats som är tänkt att kunna underlätta vid bedömning av nytt innehåll i ett produktionsssystem utifrån ett avdelnings-, projekt-, produktionsprocess-, samt delprocessperspektiv i syfte att förenkla arbetet för exempelvis projektledare, produktionsutvecklare och produktionstekniker vid olika företag inom verkstadsindustrin i Sverige och internationellt. Slutligen presenteras också förslag på fortsatt forskning samt spännande fortsatta praktiska utmaningar inom området.