Jiale Zhou försvarar sin doktorsavhandling i datavetenskap

Disputationer och licentiatseminarier

Datum: 2018-01-12
Tid: 13.00
Plats: sal Delta, MDH Västerås

Jiale Zhou, vid akademin för innovation, design och teknik (IDT), försvarar sin doktorsavhandling i datavetenskap, den 12 januari klockan 13:00 i sal Delta på MDH i Västerås.

Titel: “An Ontological Approach to Safety Analysis of Safety-Critical Systems”.

Serienummer: 251.

Opponent är universitetslektor Ibrahim Habli, University of York.

Betygsnämnden utgörs av professor Jelena Zdravkovic, Stockholms universitet, professorsadjunkt Mattias Nyberg, KTH, professor emeritus Tor Stålhane, the Norwegian University of Science and Technology.

Reserv är docent Antonio Cicchetti, MDH.

Sammanfattning:

Säkerhetskritiska system (SCS) är sådana system som kan leda till stora förluster när de är inblandade i farliga situationer. I det moderna samhället är SCSs en oumbärlig del av vårt dagliga liv och spelar en viktig roll i olika aktiviteter såsom medicinsk behandling, daglig transport, rymdutforskning och drift av kärnkraftverk. För att undvika olyckshändelser är det viktigt att tillhandahålla säkerhetsmekanismer för dessa system. Sådana mekanismer förhindrar att systemen hamnar i farliga situationer. För att uppnå detta mål måste systemanalytiker identifiera potentiella risker för system under dess livscykel. Dessutom är det viktigt att analysera orsakerna till hur systemet är involverat i riskfyllda situationer. Enligt ett gammalt ordspråk sägs "Med en bra början är halva jobbet gjort", dvs ju tidigare systemanalytikerna kan få en helhetsbild av potentiella faror, desto fler designmöjligheter har de för att kunna undvika olyckor. Det är dock inte en trivial uppgift. Ett problem är att olika analytiker kan påverkas av sin egen förståelse för vad en fara är, dvs vilka komponenter en fara består av. Därför kan risker som identifierats av en analytiker sakna komponenter och orsaka tvetydigheter för andra. För att förbättra denna situation föreslår vi i denna avhandling en definition av fara. Vi har definierat vilka komponenter en fara består av, relationerna mellan komponenterna och hur komponenterna tillsammans kan leda till en olycka. Definitionen kommer att hjälpa analytiker att uppnå en konsekvent uppfattning om faror. Dessutom används definitionen för att identifiera både faror och orsaker till faror. Baserat på de identifierade farorna och orsakerna säkerställs säkerhetsmekanismer för att förhindra att systemen stöter på olyckor.