Internationell konferens: Interactional Competences and Practices in a Second Language (ICOP-L2)

Konferenser och evenemang

Datum: 2019-05-29 - 2019-05-31
Plats: MDH, Västerås

En konferens om interaktion i språkundervisning, språklärande och språkanvändning.

ICOP-L2 är en internationell konferens med fokus på hur interaktion främjas och uppnås i andra- och främmandespråkssammanhang.

Konferensen arrangeras av MDH i syfte att skapa ett internationellt och tvärvetenskapligt forum där deltagarna kan dela erfarenheter och diskutera de senaste vetenskapliga resultaten om interaktion i språkundervisning, språklärande och språkanvändning. 

Läs mer på konferensens hemsida