Interaktiv forskningskonferens

Konferenser och evenemang

Datum: 2018-09-17 - 2018-09-18
Tid: 12.00 - 12.00
Plats: Filen, Smedjegatan 37, Eskilstuna

I interaktiv forskning utvecklas ny kunskap i nära samspel med praktisk verksamhet. Kunskapandet är ett gemensamt arbete mellan forskare och praktiker. Den kunskap som tas fram ska ha både samhällelig och akademisk relevans. Dessutom ska kunskapen ligga till grund för praktisk handling i syfte att förändra rådande förhållanden till det bättre.

Att arbeta med interaktiv forskning är en tradition inom många ämnen i Sverige. På den här konferensen tänkte vi göra en återblick och se vad som har hänt om vi tittar 20 år tillbaka. En stor del av konferensen ägnas åt möten i pågående projekt och frågeställningar för att tillsammans komma ett steg vidare. Konferensen avslutas med en framåtblick och tankar kring vad interaktiv forskning kan betyda i framtiden.

Arrangörer: SIRA (Swedish Interactive Research Association), Mälardalens högskola och Encell – Nationellt centrum för livslångt lärande vid Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping

Anmäl dig här!