Här för dig: Introduktionsföreläsning i Eskilstuna

Föreläsningar och seminarier ???mdh.category.calendar.harfordig???

Datum: 2018-01-16
Tid: 12.00 - 13.00
Plats: Aula collegium, Drottninggatan 12, MDH i Eskilstuna

Som ny student är det mycket att lära sig! Vi har därför samlat den viktigaste information som du behöver i en späckad föreläsning.

Ny student, antagen till Eskilstuna? Kom på vår introduktionsföreläsning och få smarta tips på hur du klarar studierna så bra som möjligt.

Om välkomstdag och introduktionsföreläsningar