Gästprofessor till Alva Myrdals minne föreläser om barns hälsa i Europa

Datum: 2016-05-19
Tid: 13.30 - 15.00
Plats: Case, hus R, plan 2, MDH Västerås

Välkommen till en föreläsning om barns hälsa i Europa. Imelda Coyne, MDH:s nuvarande gästprofessor till Alva Myrdals minne, föreläser om aktuella utmaningar och prioriteringar.

För att hedra Alva Myrdals gärning som forskare, politiker och samhällsdebattör finns sedan 2008 en gästprofessur inrättad vid MDH. Gästprofessuren finansieras av Samhällskontraktet. Mälardalens högskola, Eskilstuna kommun, Västerås stad, Landstinget Sörmland och Landstinget Västmanland samverkar för att stärka regionen.

Imelda Coyne, professor vid Trinity college i Dublin, har under många år forskat inom bland annat familjecentrerad vård, barns rättigheter och övergången från att vara barn till att bli vuxen och därmed ansvara för sin egen hälsa. Nu besöker hon MDH för att berätta om aktuella utmaningar och prioriteringar vad gäller barns hälsa i Europa. Läs mer om Imelda Coyne.

Anmälan

Anmäl dig via länken: tinyurl.com/hfsols8 senast 15 maj.

Kontakt

Maja Söderbäck, universitetslektor, MDH.
Telefon: 076-21-10 16 15, e-post: maja.soderback@mdh.se

Lena Almqvist, universitetslektor, MDH.
Telefon: 076-21-10 31 97, e-post: lena.almqvist@mdh.se