​Framtidens digitala äldreomsorg - redan här?

Datum: 2019-09-17
Tid: 13.00 - 17.00
Plats: Hörsalen, Västmanlands läns museum, Karlsgatan 2, Västerås

Fem forskare från Mälardalens högskola utgör programmet när Västmanlands läns museum anordnar temadag om framtidens digitala äldreomsorg.

13.00–13.30 Digitalt stöd för social samvaro Petra von Heideken Wågert, leg. sjukgymnast och docent i fysioterapi
13.40–14.10 VirtualReality i vården av personer med demenssjukdom Annelie Gusdal, leg. sjuksköterska och universitetslektor
14.20–14.50 Elektronisk hemtjänst; äldre och anhörigas erfarenheter Charlotta Åkerlind, leg. sjuksköterska och universitetslektor
15.20–15.50 Robotar i hälso- och sjukvård och vård och omsorg Christine Gustafsson, leg. sjuksköterska och docent i vårdvetenskap
16.00–16.30 Robotar eller människor i framtidens äldreomsorg – vad anser äldre personer? Rose-Marie Johansson-Pajala, leg. sjuksköterska och universitetslektor
Fri entré men obligatorisk föranmälan senast 15 september till Informationen på Karlsgatan 2, på tfn 021-39 32 22 eller e-post karlsgatan2@regionvastmanland.se