Forskning inom området intellektuell funktionsnedsättning

Föreläsningar och seminarier

Datum: 2018-02-21
Tid: 10.00 - 15.00
Plats: Aulan, Campus Nyköping, Stora Torget 7, Nyköping

- Ett samarbete mellan MDH och Nyköpings kommun

För att fira samarbetet mellan Nyköpings kommun och Mälardalens högskola (MDH) bjuds du in till föreläsning om MDH:s och Nyköpings forskning inom området intellektuell funktionsnedsättning.

Forskningen kommer att presenteras utifrån tre doktorandprojekt som handlar om:
  • ​Informations- och kommunikationsteknologi (IKT) för unga vuxna med utvecklingsstörning ur ett socialt delaktighetsperspektiv
  • Delaktighet i vardagen för personer med omfattande funktionsnedsättningar
  • Vara den man är: Delaktighet för personer med intellektuell funktionsnedsättning (Katrineholms kommun)
Därtill presenteras ett forskningsprojekt från Eskilstuna kommun där arbetssättet PFA (pedagogiskt förhållnings- och arbetssätt) jämförs med Active Support.

​Målgrupp är anställda inom Nyköpingskommun, Campus Nyköping, MDH-studenter på Campus Nyköping och anställda vid akademin för hälsa, vård och välfärd.
Medverkande talare är Monica Andersson, utvecklingsledare division vård & omsorg, Camilla Ramsten, doktorand; Informations- och kommunikationsteknologi (IKT) för unga vuxna med utvecklingsstörning ur ett socialt delaktighetsperspektiv, Lena Talman, doktorand MDH; Delaktighet i vardagen för personer med omfattande funktionsnedsättningar, Eric Svanelöv, doktorand MDH; Vara den man är: Delaktighet för personer med intellektuell funktionsnedsättning samt Christine Gustafsson, docent MDH; Arbetssätten PFA och Active support, - en jämförelse. Andra medverkande är Urban Granström, kommunstyrelsens ordförande, Erik Carlgren, kommundirektör och Rosemarie Gärdin, utbildningschef vid campus Nyköping.

Föreläsningen ges två gånger under dagen. Klockan 10.00-12.00 samt 13.00-15.00.
Anmälan sker senast den 14 februari via http://alumni.mdh.se/Portal/Public/Event/Apply.aspx?EventID=692
För frågor, kontakta Monica Andersson, 0155-24 89 18, mobil 073-773 72 21, monica.m.andersson@nykoping.se ​​