Filip Markovic försvarar sin licentiatuppsats i datavetenskap

Datum: 2018-09-21
Tid: 13.15
Plats: sal Kappa, MDH Västerås,

Filip Markovic vid akademin för innovation, design och teknik (IDT), försvarar sin licentiatuppsats i datavetenskap den 21 september klockan 13.15 i sal Kappa, MDH Västerås.

Titel: “Improving the Schedulability of Real Time Systems under Fixed Preemption Point Scheduling”.  

Serienummer: 270.

Betygsnämnden utgörs av assisterande professor Sebastian Altmeyer, University of Amsterdam, docent José Javier Gutiérrez, University of Cantabria; docent Christian Berger, Chalmers University of Technology, varav assisterande professor Sebastian Altmeyer utsetts till opponent.

Reserv är docent Moris Behnam, MDH.

 

Sammanfattning

I vissa datorsystem är det inte bara viktigt att producera korrekt resultatet i varje aktivitet (t.ex. att beräkna 2+2=4), men det är också viktigt att en aktivitet är klar inom en viss tid, t.ex. att varna personal i ett kärnkraftverk om strålningsläckage. Om läckaget inte upptäcks och varningen skickas ut inom en minut från det ögonblick då det hände, kan personalens hälsa vara allvarligt hotad. I sådana system är det avgörande att kunna garantera att alla aktiviteter som behöver utföras inom en bestämd tid, verkligen kommer att göra det oavsett situation. För detta ändamål använder vi schemaläggning, vilken är den mekanism som styr i vilken ordning olika aktiviteter utförs. För att avgöra om en viss schemaläggning kan garantera att inga tidsbegränsningar bryts, använder vi schemaläggningsanalys.

I det här arbetet presenterar vi tre nya sätt att förbättra schemaläggningsanalysen för en viss typ av system genom att i) dela upp aktiviteter på ett smart sätt när mer än en processor finns tillgänglig; ii) göra en detaljerad analys av tiden som går förlorad när aktiviteter avbryter varandra; och iii) utnyttja probabilistisk information om de förväntade avbrottskostnaderna. Tillsammans leder de föreslagna metoderna till mer exakt analys och bättre användning av begränsade beräkningsresurser.