Fattigdom och överskuldsättning

Konferenser och evenemang Föreläsningar och seminarier

Datum: 2017-10-17
Tid: 09.00
Plats: Mälardalens högskola, Aula Collegium, Eskilstuna

Den 17 oktober är den Internationella Fattigdomsdagen. Välkommen på en temadag om just fattigdom och överskuldsättning. Dagen arrangeras av Västerås Stadsmission, Konsumentverket och MDH. Ingen föranmälan krävs.

Kl. 9.00 – 9.20 Stadens fattiga – en rapport om Sveriges Stadsmissioner och fattigdom
Carolina Bäck, Socialchef, Eskilstuna stadsmission.
På Internationella Fattigdomsdagen 17 oktober släpps Stadsmissionernas årliga forskningsöversikt rörande fattigdomsutvecklingen i Sverige, som tas fram tillsammans med Ersta Sköndal högskola. Vad visar Fattigdomsrapporten och hur ser situationen ut för de människor som lever i social och ekonomisk utsatthet i vår stad?

Kl. 9.20- 10.00 Kvinnors och mäns skulder och överskuldsättning
Julia Callegari, doktorand i socialt arbete /Christian Kullberg, professor i socialt arbete, MdH. Forskarprojektet är på sitt första år och rör kvinnors och mäns skuldsättning med kopplingar till fattigdomsforskning, hjälpsökande beteende samt genusmönster i parrelationer när det gäller hur man handskas med pengar.

10.00-10.30 Fikapaus

10.30- 11.00 Forts. Kvinnors och mäns skulder och överskuldsättning

11.00 -11.45 Regeringsuppdraget kring fördjupad samverkan mot överskuldsättning
Maria Lindstedt, projektledare på Konsumentverket för det treåriga regeringsuppdraget. Regeringen uppdrar åt Konsumentverket att i samarbete med Kronofogdemyndigheten och Finansinspektionen verka för en fördjupad samverkan med samhällsaktörer som utifrån sina verksamhetsområden bedöms kunna bidra till att personer som har eller riskerar att få problem med skulder kan få hjälp med att få ordning på sin ekonomiska situation.

11.45-12.00 Avslutande frågestund
 

Ingen föranmälan krävs.